Hợp đồng

So sánh sản phẩm 0
  • Chưa có sản phẩm
Giỏ hàng 0
  • Chưa có sản phẩm

Hợp đồng

 

  • Thẩm định tư cách của các đối tác tiềm năng của Khách hàng trước khi Khách hàng thiết lập quan hệ Hợp đồng với đối tác một cách an toàn;
  • Tư vấn và hỗ trợ Khách hàng xây dựng các phương án, kế hoạch thương thảo Hợp đồng;
  • Tư vấn và Hỗ trợ pháp lý cho Khách hàng trong quá trình đàm phán, thương lượng Hợp đồng với đối tác;
  • Tư vấn và soạn thảo các loại Hợp đồng mẫu, Thoả thuận nguyên tắc và Hợp đồng cụ thể theo nội dung đã được các bên thoả thuận;
  • Hỗ trợ Khách hàng giám sát quá trình thực hiện Hợp đồng của Đối tác;

 

Bình luận từ Facebook

Phản hồi