Tư vấn về Lao động

So sánh sản phẩm 0
  • Chưa có sản phẩm
Giỏ hàng 0
  • Chưa có sản phẩm

Tư vấn về Lao động

 

  • Tư vấn và hỗ trợ Khách hàng trong quá trình tuyển dụng lao động;
  • Hỗ trợ người sử dụng lao động trong quá trình xin cấp giấy phép lao động, đăng ký   lao động (đối với lao động là người nước ngoài);
  • Tư vấn cho Khách hàng trong việc thực hiện các loại hình bảo hiểm xã hội;
  • Giúp Khách hàng giải quyết những tranh chấp phát sinh từ các Hợp đồng lao động đã ký kết;
  • Thực hiện những thủ tục pháp lý cần thiết để giải quyết thành công các tranh chấp của Khách hàng.

Bình luận từ Facebook

Phản hồi

Bài viết khác